Pokonywanie emocji

Kiedy ogarnie cię lęk, nie wpadaj w panikę i POZWÓL PŁYNĄC CZASOWI. OBSERWUJ SWÓJ LĘK. Próbuj ocenić go w skali od 1 do 10 i określ jego natężenie, obserwuj, jak lęk się zmienia. OCZEKUJ, że lęk NIE będzie się dalej zwiększał. Nie próbuj ZUPEŁNIE POZBYĆ się lęku. Zmierzaj jedynie do REGULOWANIA JEGO NATĘŻENIA, do niezwiększania go i do jego zmniejszania.

Wzmacnianie siebie przez odpowiedni sposób ,,wewnętrznego dialogu”, mówienia do siebie. Mówienie do siebie ma za zadanie wzmocnić psychicznie człowieka i zachęcić go do znoszenia sytuacji lękowej oraz do celowego, racjonalnego działania w sytuacji lękowej. Mówimy do siebie: „a jednak te sposoby działają”, „udaje mi się coś zrobić, żeby kontrolować swój lęk”, „więcej sobie z tego lęku robiłem, niż to było warte”, „lęk to tylko przeklęte myśli i wyobrażenia”, „kiedy opanuję te myśli i wyobrażenia, pozbędę się lęku”, „kiedy będę ćwiczył w ten sposób, zwalczanie lęku będzie mi przychodziło coraz łatwiej”, „ciesz się z tego, co już osiągnąłeś, i oczekuj, że będzie jeszcze lepiej” (Meichenbaum, 1977, s. 424).

Prowadzenie ze sobą wewnętrznego dialogu, mówienie do siebie przed przeżywaniem sytuacji lękowych i w czasie ich przeżywania spełnia ważną psychoterapeutyczną rolę. Przede wszystkim pozwala bardziej realnie ocenić sytuację i nie wpaść w panikę. Po drugie, pozwala KONTROLOWAĆ negatywne, wzbudzające lęk i wspomagające lęk myśli i wyobrażenia.

Po trzecie, myślenie o lęku pozwala DAĆ TEMU, CO SIĘ PRZEŻYWA, NOWĄ ETYKIETĘ, nową nazwę, a nazwa taka z kolei zmienia ciągi wyobrażeń i rozbija zespoły reakcji lękowych, ponieważ uczucia nasze zawsze są związane z wyobrażeniami, etykietkami. Rozbicie, zmiana etykietki przyczynia się do zmiany uczucia.

Ćwiczyć się w opisanej tutaj metodzie można w ramach uprawiania psychoterapii grupowej lub indywidualnej. Można też próbować robić to samemu. Sytuacje lękowe „treningowe” można stwarzać przez stosowanie szoków elektrycznych, przez ekspozycję „przestraszających” dźwięków słów, fotografii oraz przez oglądanie budzących lęk i przerażenie filmów (Meichenbaum, 1977, s. 420 – 426).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>