Postawy człowieka psychicznie dojrzałego wobec innych

Według Combsa i Snygga, najważniejsze w dojrzałej osobowości jest to, aby obraz siebie człowieka był pozytywny, aby człowiek wierzył, że jest zdolny do walki z życiem, aby traktował siebie jako osobę, która jest równie wartościowa, jak inni ludzie, i aby czuł się równy z innymi.

O pozytywnym obrazie siebie mówimy też wtedy, kiedy człowiek uważa siebie za w pełni normalnego, nie dopatruje się w swoim zachowaniu czegoś dziwacznego i ekscentrycznego, nie czuje się wobec ludzi nieśmiały i zakłopotany, a także nie oczekuje, że może spotkać się z dezaprobatą i odrzuceniem przez innych.

Postawy człowieka psychicznie dojrzałego wobec innych odznaczają się, według Combsa i Snygga, tym, że nie odrzuca od siebie oraz nie odczuwa nienawiści do ludzi o innych poglądach, skali wartości i stylu życia.

Nie próbuje dominować nad innymi, nie odmawia innym ludziom wartości, nie uważa, że są od niego mniej wartościowi. Człowiek taki interesuje się aktywnie innymi ludźmi, pragnie coś pożytecznego dla ludzi robić i przyjmuje ze spokojem zarówno należne mu oznaki uznania i aprobaty społecznej, jak i objawy krytycyzmu.

Ważną właściwością człowieka o dojrzałej osobowości jest akceptacja tych właściwości, jakie posiada, godzenie się z nimi, akceptowanie pobudek swojego działania i branie odpowiedzialności za swoje działanie.

Człowiek dobrze przystosowany akceptuje siebie takiego, jakim jest, nie odrzeka się żadnego ze swoich motywów działania, uczucia, żadnej sprawności. Nie stosuje też w sposób nieświadomy mechanizmu obron- nego dysocjacji, który zmierza do tego, aby odłączyć od siebie i nie uważać za swoje jakiegoś nie aprobowanego przez siebie uczucia, pragnienia czy motywu działania (C o m b s, Snygg, 1959, s. 266).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>