Potrzeba osiągania perfekcji

Potrzeba osiągania perfekcji wyraża się głównie jako potrzeba „bycia doskonałym”. Doskonałym pod każdym względem. Ową doskonałość próbuje osiągać osoba zmierzająca do realizacji zbyt wyidealizowanego obrazu siebie za pomocą stawiania sobie licznych w zasadzie niemożliwych do zrealizowania nakazów i zakazów postępowania.

Według Horney, główną dewizą tej potrzeby jest: „zapomnij o haniebnej istocie, jaką jesteś, tylko to jest ważne, jaki powinieneś być” (Horney, 1978, s. 87). Potrzeba osiągania perfekcji wyraża się w tym, że człowiek chce być najlepszym, unikalnym pod każdym względem. Uważa, że powinien być uosobieniem wielkoduszności, taktu, sprawiedliwości, godności, odwagi, bezinteresowności. Mężczyźni uważają, że powinni być doskonali jako mężowie, kochankowie i przewodnicy życiowi.

Inni uważają, że powinni być zawsze pogodni, życzliwi, inni, że absolutnie wolni i niczym nie krępowani, nie podlegający pospolitym zachciankom. Jeszcze inni uważają, że powinni być najbardziej inteligentni, najsprawniejsi w rozwiązywaniu problemów życiowych. Są też i tacy, którzy uważają, że powinni odznaczać się idealnym zdrowiem, wytrzymałością, odpornością psychiczną, zdolnością do wykonywania nadzwyczajnych czynów (H o r n e y, 1978, s. 87 – 105).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>