POTRZEBA PSYCHICZNA

Wyrażenie dość wieloznaczne, często używane zamiennie z wyrażeniem „popęd”, „instynkt”, „motyw”. Najprostsze określenie potrzeby psychicznej z jakim się spotykamy, to: stan napięcia domagający się rozładowania. Według Camerona np. potrzeba jest stanem zaburzonej równowagi w zachowaniu się organizmu, przejawiającym się zwykle jako nasilająca lub przedłużająca czynność i napięcie.

Większość psychologów uważa popędy i potrzeby psychiczne za siły nadające naszej osobowości ENERGIĘ i KIERUNEK. Popędy i potrzeby POBUDZAJĄ człowieka do SZUKANIA określonych grup bodźców i obiektów. Kontakt z tymi bodźcami i obiektami zmniejsza stan napięcia, mobilizacji organizmu i „zaspokaja” potrzebę czy popęd.

Murray, znany badacz potrzeb psychicznych, określa je jako hipotetyczne, fizykochemiczne siły zlokalizowane gdzieś w mózgu organizujące percepcję, myślenie, napęd do działania, po to aby doszło do zmniejszenia psychicznego napięcia i zmiany niezadowalającej sytuacji.

Współcześni badacze problematyki potrzeb i popędów wypowiadają różne poglądy na temat tego, iloma potrzebami i popędami człowiek się kieruje, oraz czy potrzeby i popędy występują w postaci odrębnych „sił”, czy jako „grupy sił” (grupy potrzeb i popędów).

Najczęściej opisywane potrzeby psychiczne to potrzeba STOWARZYSZANIA, zwana inaczej instynktem stadnym lub społecznym, potrzeba DOMINOWANIA, nazywana też wolą mocy, dążeniem do znaczenia, potrzeba SEKSUALNA, nazywana Erosem, instynktem życia, potrzeba AGRESYWNOŚCI, zwana instynktem walki, potrzeba POZNAWCZA, zwana popędem poznawczym, popędem ciekawości, potrzeba BEZPIECZEŃSTWA, nazywana też instynktem samozachowawczym, potrzeba ŻYWIENIA i OPIEKOWANIA się KIMŚ, nazywana popędem opiekowania się, instynktem macierzyńskim, potrzeby ORGANICZNE, np. snu, jedzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>