Pozbywanie się irracjonalnych przekonań

Ellis radzi, aby człowiek, który znajdzie się w psychicznych kłopotach, człowiek, który przeżywa np. lęk, wewnętrzne napięcie, obniżony nastrój zadawał sobie pytania: czym się kierowałem robiąc to a to, dlaczego czuję się taki rozdrażniony i przegrany? Najważniejsze w tym wszystkim jest, aby człowiek WYŁUSKAŁ ideę, przekonanie, motyw, POWINNOŚĆ, którą się kierował robiąc coś, co doprowadziło go do psychicznych konfliktów i trudności.

Dlaczego np. jest straszną katastrofą utrata pracy? Dlaczego jestem przekonany, że wszyscy muszą mnie kochać i okazywać mi szacunek? Dlaczego ma być straszna i nie do zniesienia choroba, samotność, utrata prestiżu w oczach innych?

Pytania takie może stawiać terapeuta pacjentowi, może je sobie stawiać człowiek przeżywający psychiczne trud rości. Stawiając takie pytania pytamy siebu, JAKIE ARGUMENTY LOGICZNE przemawiają za tym, co nam się wydaje takie ważne. Jakie mamy dowody, że musi być tak, a nie inaczej? Co mówi o tym doświadczenie życiowe innych ludzi?

Walka z irracjonalnymi przekonaniami musi zaczynać się od PODANIA W WĄTPLIWOŚĆ naszych przekonań, od szukania ich genezy, od wykazywania wszystkich ujemnych skutków dla nas, jakie nas spotkały w życiu i mogą jeszcze spotkać.

W walce z irracjonalnymi przekonaniami musimy ze sobą, pisze Ellis, DYSKUTOWAĆ, NAZYWAĆ RZECZY PO IMIENIU, SZUKAĆ PRAWDZIWYCH MOTYWÓW SWEGO DZIAŁANIA, MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ SZUKAĆ POZA PRZEKONANIAMI NASZYCH PRAWDZIWYCH POTRZEB, UCZUC. Musimy ciągle zadawać pytanie DLACZEGO, co za tym przemawia, jakie dowody mam na to, że będzie tak a tak. Skąd wiem, że tylko ta droga działania jest możliwa, dlaczego to czy tamto ma być katastrofą, dlaczego tego czy tamtego nie można znieść? Jako wynik takiego względnie systematycznego działania następuje stopniowa zmiana przekonań i POWSTANIE NOWEJ FILOZOFII ŻYCIOWEJ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>