Pozbywanie się pesymistycznych myśli i oczekiwań cz. II

Wynalazca amerykański profesor Elmer Gates pisze, że wyobrażanie sobie przyjemnych rzeczy, koncentrowanie się na przyjemnych wyobrażeniach i wspomnieniach działa jako psychiczna „gimnastyka”. Gimnastyka ta jest równie ważna jak trening fizyczny dla utrzymania się w dobrej formie fizycznej.

Gates codziennie rano przypominał sobie przez kilka lub kilkanaście minut najprzyjemniejsze zdarzenia swego życia, myślał o wszystkim dobrym, co go spotkało od ludzi, o szczęśliwych zdarzeniach swego życia. Te ćwiczenia wzmagały jego sprawność psychiczną i zdolności twórcze.

Maltz podkreśla bardzo mocno konieczność wyrobienia sobie nawyku strzeżenia własnych dobrych, optymistycznych myśli i usuwania z głowy myśli marnych, przygnębiających, pesymistycznych.

Zamiast tych myśli trzeba koncentrować się na myślach o naszych celach działania i wyobrażać sobie to, co może być pomyślne i optymistyczne. Jako specjalne ćwiczenia zaleca Maltz powtarzanie sobie zaraz z rana następujących stwierdzień:

– 1. Będę pogodny

– 2. Będę zachowywał się uważnie wobec innych ludzi

– 3. Będę mniej krytyczny wobec innych ludzi i bardziej tolerancyjny wobec ich błędów

– 4. Będę tak działał i tak się czuł, żeby niezawodnie zrobić to, co zamierzyłem

– 5. Będę przeganiał ze świadomości marne i pesymistyczne myśli

– 6. Postaram się przynajmniej trzy razy w ciągu tego dnia roześmiać się

– 7. Niezależnie od tego, jaki obrót wezmą moje sprawy, będę zachowywał się w sposób spokojny i rozważny

– 8. Będę ignorował i nie dopuszczał do siebie przykrych myśli o rzeczach, na które nie mam wpływu.

Według Maltza wystarczy trzy tygodnie takich ćwiczeń, a już zaczniemy odczuwać dobroczynne tego skutki. Dobrze jest, zdaniem Maltza, zaznaczyć jakoś w naszym życiu, że zaczęliśmy zmieniać nastawienia wobec siebie i świata. Proponuje on zmianę jakiegoś codziennego nawyku, np. zamiast nakładać jak dotychczas najpierw prawy but, nakładać najpierw lewy. Ta zmiana nawyku uprzytomni nam początek zmian w naszym życiu i będzie dobrym wprowadzeniem do proponowanych tu autosugestii (Maltz, 1976, s. 136 – 143).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>