Praktyczne ćwiczenia wyobraźni zalecane przez Maltza cz. II

Zauważ przy tym, że do nowego optymalnego sposobu zachowania nie potrzebujesz się zmuszać, że przychodzi ono niejako spontanicznie. Zauważysz, że dotychczasowe nieskuteczne działanie, utrudniające życie postawy i nastawienia zmieniają się jakby same. To zmienia się twój obraz siebie i pociąga zmiany w zewnętrznym zachowaniu (M a 11 z, 1976, s. 72 – 74).

Maltz przytacza zalecenia dr. H. E. Fosdicka, który stosuje podobne techniki w ramach psychoterapii u ludzi wątpiących w siebie, działających nieskutecznie, mających negatywny i zaniżony obraz siebie.

„Miej ciągle przed oczyma obraz siebie takiego, jakim chciałbyś być, a osobowość twoja będzie się w tym kierunku rozwijała. Czuj się jak zwycięzca, zobaczysz, że samo wyobrażenie siebie jako kogoś, kto zwycięsko przełamuje przeszkody życiowe, działa jak olbrzymia siła, ułatwiająca ci rzeczywiście przezwyciężanie przeszkód życiowych.

Z kolei jeżeli będziesz wyobrażał sobie siebie, że nie dajesz sobie rady, że nie osiągniesz w tym czy tamtym sukcesu, to rzeczywiście nie będziesz uzyskiwał powodzenia” (Maltz, 1976, s. 72).

Przedstawione tu ćwiczenia wyobraźni zalecane przez Maltza muszą być wykonywane w stanie relaksu, odprężenia, całkowitego fizjologicznego i psychicznego rozluźnienia. Musi być tak, naszym zdaniem, przynajmniej z dwóch powodów. Kiedy znajdujemy się w stanie relaksu, stan ten jest podobny do stanu hipnotycznego, przypomina stan lekkiej senności, w jaką wprowadzają swoich pacjentów hipnotyzerzy. W takim stanie ąuasi-hipnotycznym wszelkie wyobrażenia skutecznego pozytywnego działania, wszelkie nakazy, jakie sobie aplikujemy, działają podobnie jak nakazy hipnotyczne. Pewne wyobrażenia ruchów, schematów reagowania, działają bez pośrednictwa naszej świadomości na ośrodki nerwowe sterujące naszym zachowaniem i zachowanie to niezależnie od naszej woli i świadomości ułatwiają i realizują.

Drugi powód, żeby wyobrażenia skutecznego działania wykonywać w czasie relaksu i odprężenia jest ten, że stan relaksu jest przyjemny, związany z wewnętrznym spokojem, przyjemnymi wewnętrznymi wrażeniami płynącymi z organizmu.

Następuje tu więc w tych ćwiczeniach SKOJARZENIE przyjemnych uczuć z obrazami pozytywnego działania. Takie skojarzenia tworzą wyobrażeniowo-uczuciowe KOMPLEKSY działające jako nieświadome siły pobudzające do pozytywnego działania. Maltz proponuje specjalne ćwiczenia ułatwiające wprowadzenie siebie w stan relaksu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>