Praktyczne ćwiczenia zmieniania obrazu siebie – kontynuacja

Głównym narzędziem budowania pozytywnego obrazu siebie jest JASNE I WYRAŹNE WYOBRAŻANIE SOBIE WŁASNEGO SKUTECZNEGO, CELOWEGO, takiego, jakie ono „powinno być”, ZACHOWANIA.

Maltz podaje wiele przykładów takiej celowej pracy wyobraźni u ludzi, którzy osiągnęli sukcesy w swojej działalności: sportowców, polityków, przywódców, biznesmenów. Metodę WYOBRAŻANIA SOBIE WŁASNEGO ZACHOWANIA, TAKIEGO, JAKIE ONO POWINNO BYĆ, wykorzystują także w pracy terapeutycznej lekarze i psycholodzy.

Sportowcy-łucznicy japońscy obok normalnego treningu uprawiają także „trening myśli i wyobraźni”, w czasie którego wyobrażają sobie jasno, plastycznie i bardzo wyraźnie, jak wykonują prawidłowo wszystkie fazy strzelania z łuku i trafiają celnie do tarczy. Niektórzy z nich dochodzą do takiej wprawy, że trafiają z łuku w środek tarczy w zupełnej ciemności.

H. A. Vandell przeprowadził eksperyment, w którym dwie grupy osób ćwiczyły strzelanie z łuku. Jedna grupa ćwiczyła normalnie, druga po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ćwiczyła prawidłowe strzały tylko w wyobraźni. Obydwie grupy uzyskiwały podczas kontrolnych strzałów podobne rezultaty.

Słynni gracze i trenerzy golfa, Ben Hogan i Lehr, ćwiczą również w wyobraźni. Wyobrażają sobie mianowicie bardzo wyraźnie i plastycznie prawidłowe uderzenia. Lehr ćwicząc w wyobraźni, odnosił wiele sukcesów. Metoda ta polegała na siedzeniu w fotelu w stanie relaksu i odprężenia i wyobrażaniu sobie codziennie przez 5 minut prawidłowych ruchów i uderzeń. Recepta Morrisona dla graczy w golfa zaleca jasne, wyraźne wyobrażanie czyn- ności (tu prawidłowych uderzeń), zanim zacznie się je rzeczywiście wykonywać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>