Praktyczne ćwiczenia zmieniania obrazu siebie

Maltz podkreśla, że praktyczne ćwiczenia formowania nowego obrazu siebie muszą być wykonywane REGULARNIE, a następnie aktywnie i z ZAANGAŻOWANIEM. Kiedy wykonujemy ćwiczenia aktywnie i z zaangażowaniem, kiedy doświadczamy nowych rzeczy, tworzą się w korze mózgowej, w naszym układzie nerwowym nowe połączenia między ośrodkami sterującymi naszym działaniem i obrazami naszego działania. Wyobrażenia określonych czynów i działań skojarzone z pozytywnymi uczuciami prowadzą do łatwiejszego urzeczywistnienia tych działań i zachowań.

Minimalny okres systematycznych ćwiczeń, po którym następuje zmiana obrazu siebie i jednocześnie powstają tendencje do zmiany naszego postępowania, wynosi TRZY TYGODNIE. Maltz, który jest chirurgiem plastycznym, zauważył, że pacjenci po operacjach plastycznych potrzebowali zazwyczaj około trzech tygodni na to, aby oswoić się z korekcyjnymi zmianami we własnym wyglądzie zewnętrznym oraz na to, aby odpowiednio do tych zmian zmieniał się na lepsze także ich obraz siebie.

Początkowym celem, jaki powinniśmy sobie stawiać, zdaniem Maltza, w budowaniu nowego obrazu siebie, jest rozwój REALISTYCZNEGO, odpowiedniego dla swoich możliwości obrazu siebie, a następnie uczynienie z obrazu siebie twórczej siły, skutecznego instrumentu, który ułatwia i umożliwia realizowanie własnych celów życiowych.

W okresie budowania obrazu siebie musimy poprzestać na małych sukcesach. Takim „SUKCESEM” będzie przypomnienie sobie jakiegoś odległego zdarzenia, które ułatwi nam poznanie siebie, dokładne plastyczne wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji, kierowanie przez chwilę trzeźwą, jasną, własną myślą. Takim sukcesem będzie porządne zrobienie jakiejś prostej rzeczy (Maltz, 1976, s. 17, 36-37).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>