Przewaga regulacji egocentrycznej – dalszy opis

Jest to portret przejaskrawiony, gdyż ukazuje dominację regulacji egocentrycznej w rozmiarach właściwych osobnikom psychopatycznym. Ale przecież codzienne życie upływa w dość częstej styczności z psychopatami, i chyba tak szybko świat pod tym względem nie zmieni się.

Nawiązując jeszcze do kwestii zagrożenia i osamotnienia, nasuwa się refleksja, że wobec rzeczywistego i skrajnego zagrożenia poczucie izolacji jest szczególnie bolesne. Izolacji wynikłej z dwóch przyczyn. Z braku gotowości okazywania serdecznego uczucia innym i z braku dowodów ludzkiej serdeczności. Wzbogacenie wówczas własnej osobowości i rozbudzenie zaczątków nastawienia allo- centrycznego ‚ jest dużym osiągnięciem. Rodzi się tylko gorzka uwaga, że zmiana przychodzi późno. Sięgnięto tu jednak do sytuacji skrajnych. Bowiem nie tylko zagrożenie życia postępującą chorobą może okazać się sytuacją inicjującą przekształcenie postawy. Sytuacje stressowe, przeżywane na różnych etapach życia, stają się czasem, jak wiadomo, początkiem krytycznego wglądu w siebie i zmian konstruktywnych, w czym znajduje wyraz bodaj najistotniejsza forma stressogennego efektu komplementamości.

Analiza postawy egocentrycznej, rozpatrywanej zwłaszcza w związku z osobowościowymi uwarunkowaniami odporności psychicznej, kieruje uwagę ku założeniom japońskiej psychoterapii S. Mority, Ta specyficznie japońska metoda psychoterapii budzi uzasadnione zainteresowanie. I to nie tylko dlatego, że przynosi zachęcające wyniki w przypadku nerwic, zwłaszcza typu neurastenicznego, ale głównie ze względu na jej podstawy teoretyczne, analizę postawy egocentrycznej i wskazanie jednej z dróg prowadzących do konstruktywnych przemian osobowości. Psychoterapię Mority przedstawiła w polskim piśmiennictwie Maria M. Siwiak (1973) i z jej’ pracy zaczerpnięto poniższe informacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>