Racjonalno-emocyjna terapia jako autopsychoterapia

Racjonalno-emocyjna terapia nadaje się wyjątkowo dobrze do uprawiania autopsychoterapii z tej racji, że przedmiotem jej zabiegów są po- glądy, filozofia życiowa, idee, które kierują naszym życiem, obraz siebie świata i ludzi. Na to wszystko człowiek może sam oddziaływać i pozbywać się nieracjonalnych, infantylnych przekonań i wprowadzać na to miejsce idee i przekonania racjonalne. Pozostaje pytanie, jak to robić?

Najprostszym zabiegiem autopsychoterapeutycznym jest przeczytanie zestawu nieracjonalnych idei i poglądów, jaki sporządził Ellis. Już samo czytanie takiego zestawu pobĄdzi nas do stawiania sobie pytań: czy i ja kieruję się czymś podobnym, czy nie zdarzyło mi się zbytnio przejmować podobną ideą?

Następnym zabiegiem autopsychoterapeutycznym może być przejrzenie listy kilkunastu nieracjonalnych idei i krótkiego komentarza do nich. Zestaw taki i komentarz opracował amerykański terapeuta Walker. Walker poleca takie trzeźwe, krytyczne, odważne myślenie na temat zasad naszego postępowania jako metodę redukęji napięcia psychicznego.

Walker podkreśla, że wiele napięć psychicznych sprowadzają na nas nasze myśli i niewłaściwa interpretacja sytuacji, w których się znajdujemy, i wydarzeń, jakie przeżywamy. Wiele napięć lękowych powstaje stąd, że człowiekowi wydaje się, że ludzie lub on sam powinni zachowywać się w określony sposób i inny sposób zachowania wyzwala lęk. Wiele lęków powstaje stąd, że człowiek oczekuje czegoś od siebie i od ludzi lub chciałby sam zachowywać się w określony sposób, a to się nie udaje. Wiele lęków powstaje stąd, że wpojono nam określone przekonania, poglądy na siebie, ludzi i zdarzenia.

Rodzice, system szkolny, oddziaływanie masowych środków przekazu wbudowują w człowieka pewne przekonania, których kurczowe trzymanie się w naszej kulturze wyzwala napięcie lękowe. Uwolnienie się od tych przekonań, zdanie sobie sprawy, że przekonania te są irracjonalne, likwiduje oczekiwania człowieka wobec samego siebie i oczekiwania wobec innych i tym samym zmniejsza jego lęki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>