Rady autopsychoterapeutyczne filozofów

Psychologia stała się nauką doświadczalną bardzo niedawno, od końca XIX wieku, ale problemy życia psychicznego człowieka były krytycznie rozważane i analizowane już ponad dwa i pół tysiąca lat. Tym, czym dzisiaj zajmuje się higiena psychiczna, psychoterapia, zajmowali się także filozofowie, zwłaszcza ze szkół stoickich i epikurejskich. Filozofowie stawiali pierwsze pytania i dawali pierwsze odpowiedzi na to, jak zdobyć i utrzymać wewnętrzny spokój i pogodę ducha, jak walczyć z przeciwnościami losu, zachowywać własną godność i wewnętrzną niezależność, w czym szukać sensu życia, jak walczyć z własnym niepokojem, w jaki sposób usprawnić własne myślenie i lepiej poznawać świat i ludzi.

Szczególnie wiele zawdzięczamy w dziedzinie szeroko pojętej „auto- psychoterapii” starożytnym: Sokratesowi, Epiktetowi, Senece, Markowi Aureliuszowi. Rady autopsychoterapeutyczne znajdujemy u Plutarcha, Boecjusza. Każda epoka wydawała filozofów, którzy szczególnie interesowali się dolą człowieka i chęcią poprawy jego losu.

Zainteresowanie problemami „autopsychoterapeutycznymi” było również żywe w czasach nowszych. Myśli autopsychoterapeutyczne możemy znaleźć w „Rozprawie o metodzie” Kartezjusza, w „Próbach” Montai- gne’a, w „Myślach” Pascala, w pismach osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych filozofów. Wiele autopsychoterapeutycznych myśli zawierają książki Nietzschego, a praca Schopenhauera „Aforyzmy o mądrości życia” pomyślana jest nawet jako swoisty poradnik tego, co dzisiaj nazwalibyśmy higieną psychiczną i autopsychoterapią.

Dlaczego czytanie pism filozoficznych działa autopsychoterapeutycz- nie? Przede wszystkim dlatego, że znajdujemy tam refleksje nad tymi samymi problemami, które i my sami przeżywamy, np. problemem samotności człowieka, jego stosunku do siebie samego, do innych, wewnętrznej niezależności walki z losem i z samym sobą, wzmagania swoich sił psychicznych, zdobywania wewnętrznego spokoju, pogodzenia ze światem i ludźmi, lepszego rozeznania samego siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>