Rady Walkera

MUSIMY BYĆ KOCHANI PRZEZ KAŻDEGO CZŁOWIEKA I KAŻDY CZŁOWIEK MUSI APROBOWAĆ TO, CO ROBIMY. Jeżeli jesteśmy głęboko przekonani o słuszności tej zasady i jeżeli zdarzy się, że ktoś nas nie aprobuje lub ujawnia wobec nas swoją wrogość, lub wydaje się nam, że nas nie aprobuje lub ujawnia wobec nas swoją wrogość – odczuwamy lęk i niepokój.

Walker radzi, aby bronić się przed tym przekonaniem, wybrać sobie wąskie grono przyjaciół i wartościowych ludzi i odnosić tylko do nich tę zasadę, nie troszcząc się za bardzo, co myślą o nas inni.

MUSIMY BYĆ ZAWSZE KOMPETENTNI, DZIAŁAĆ SKUTECZNIE I ADEKWATNIE DO SYTUACJI, MUSIMY BYĆ INTELIGENTNI, BŁYSKOTLIWI I INNI LUDZIE MUSZĄ OKAZYWAĆ NAM UZNANIE, RESPEKT I POSZANOWANIE.

Codzienne życie pokazuje, że wcale tak nie jest. Ale jeżeli ktoś jest przejęty tą zasadą, wyniszcza siebie, aby być najlepszym, wysila się na błyskotliwość, a kiedy nie jest i kiedy ludzie nie zauważają tego lub okazują mu lekceważenie, obojętność, przeżywa stany lęku i napięcia.

PEWNE SPOSOBY ZACHOWANIA I CZYNY LUDZKIE SĄ NIEGODNE I NIEMORALNE, A LUDZIE, KTÓRZY TAK SIĘ ZACHOWUJĄ, POWINNI BYC SUROWO KARANI. Irracjonalna wiara w naszą zdolność osądu postępowania innego człowieka oraz przekonanie, że to, co robi określony człowiek, jest niemoralne, brzydkie i nie spotyka go za to żadna kara, powoduje stany przygnębienia i depresji. Zdrowie psychiczne charakteryzuje się nastawieniem tolerancyjnym.

JEST STRASZNĄ KATASTROFĄ, JEŻELI RZECZY I SPRAWY NIE UKŁADAJĄ SIĘ TAK, JAK BYŚMY SOBIE TEGO ŻYCZYLI. Wiara, że wszystko musi się dziać tak, jak tego pragniemy, jest charakterystyczna dla dzieci. A nastawienie wyrażone w tym przekonaniu jest infantylne. Nie można oczekiwać, że cały świat będzie tak się kręcił, jak my tego pragniemy.

NIESZCZĘŚCIA I SZCZĘŚCIE, JAKIE NAS SPOTYKAJĄ, SĄ WYNIKIEM DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNYCH SIŁ, WOBEC KTÓRYCH JESTEŚMY BEZRADNI, NIE MAMY WPŁYWU NA TE ZDARZENIA I NIE MOŻEMY ICH KONTROLOWAĆ.

Nastawienie takie powoduje przesadne uzależnienie się od zewnętrznych okoliczności. Praktyka życia pokazuje, że ponad 90% przykrości i nieszczęść, jakie nas spotykają, jest zawinione przez nas samych, a nie przez zewnętrzne okoliczności.

Od nas zależy nasza pomyślność, od naszej pracy nad sobą i trzeźwej oceny okoliczności. JEŻELI CHCEMY UNIKNĄĆ NIESZCZĘŚCIA, NIEPOWODZENIA, POWINNIŚMY MYŚLEĆ O TYM, CO NIEBEZPIECZNE DLA NAS I GROŹNE.

Jest to przekonanie fałszywe. Myślenie o niebezpieczeństwach i ewentualnych przykrościach nic nie daje. Obniża tylko samopoczucie i napęd życiowy. Myślenie o nieszczęściach i niepowodzeniach nie powoduje tego, że ich unikniemy, że nas nie spotkają. Niemyślenie natomiast oszczędza energię psychiczną, bo nie rabują energii lęki, zmartwienia, napięcia psychiczne, powodowane przygnębiającymi myślami i wyobrażeniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>