REAKCJA I STRES

Reakcja jest to wszelka zmiana zachodząca w organizmie, to jest zmiana ruchów, sekrecji, innych form aktywności organizmu, zachodząca pod wpływem działania bodźca z wewnątrz lub z zewnątrz organizmu.

SCHEMAT REAGOWANIA. Jest to układ zespołów reakcji różnych jakościowo, o niejednakowej sile, występujących częściej lub rzadziej w określonej kolejności. STRES. Wyrażenie to jest wieloznaczne. Oznacza najczęściej:

– 1. specyficzną sytuację, w jakiej znalazła się jednostka, np. groźną, niebezpieczną, w której jest bezradna, narażona na urazy fizyczne i psychiczne, np. walka, trudny egzamin.

– 2. specyficzne reakcje, jakie zostały wyzwolone u jednostki przez fakt przebywania w takiej sytuacji. Będą to np. przykre silne emocje strachu, którym towarzyszą reakcje fizjologiczne albo np. wstyd, ośmieszanie, surowa krytyka, utrata dającego prestiż stanowiska.

Według pionierów badań stresu w sytuacjach frontowej walki u lotników, Grinkera i Spiegla – stres jest całokształtem czynników oddziaływających na człowieka wykonującego zadania bojowe i jego reakcji na te sytuacje. Chodzi tu o reakcje w sytuacjach, gdzie jest zagrożenie dla życia i zdrowia, pełne uzależnienie się od przełożonych, rezygnacja z własnych upodobań, izolacja od swoich bliskich, brak dostatecznej ilości snu, brak dostatecznej ilości pożywienia (Frączek A., Kofta M.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>