Silne pragnienie, żeby być takim, jak to sobie wyobrażamy

Możemy wyobrażać sobie też różne optymalne i wzorcowo wykonywane ruchy i schematy naszego reagowania. Np. wyobrażać sobie optymalnie wykonywane jakieś ćwiczenie gimnastyczne. Wyobrażenie to, wywoływane w czasie relaksu, działa podobnie jak nakazy sugestii poddawane w czasie snu hipnotycznego. Wyobrażenia te działają bez udziału naszej świadomości na ośrodki sterujące naszym działaniem, motoryką, reakcjami emocjonalnymi, pracą myślenia, pamięci, uwagi, pracą gruczołów dokrewnych.

Ćwiczenia tego rodzaju powodują to, że zaczynamy działać skutecz- , nie, nie zmuszając siebie do tego aktami woli. Jest tak, jakby wyobrażenia określonego sposobu naszego zachowania przekształcały się bez udziału naszej woli w konkretne działanie.

W ten sposób wbudowujemy w stanach relaksu w obraz siebie pozytywne, optymalne, pożądane sposoby zachowania albo mówiąc inaczej, pożądane tendencje reagowania, które stają się organizatorami i regulatorami naszego zachowania.

Jeszcze lepsze wyniki uzyskuje się wtedy, kiedy wyobrażamy sobie w stanach relaksu jakiś sposób naszego zachowania i wzbudzamy w sobie silne PRAGNIENIE ZMIANY, silne pragnienie zachowywania się stale tak, jak sobie to wyobrażamy.

Silne pragnienie, żeby być takim, jak to sobie wyobrażamy, wzmacnia efekt działania wyobraźni. Zmieniamy swoje zachowanie szybciej i w sposób bardziej trwały. Maltz podkreśla, że pozytywne efekty takich ćwiczeń uzyskamy wtedy, kiedy będziemy je uprawiali regularnie i systematycznie. Już po trzech tygodniach pojawiają się pozytywne zaczątki zmian, to znaczy zaczynamy zachowywać się bez specjalnego wysiłku woli w sposób dla siebie pożądany.

Ważnym warunkiem zmieniania obrazu siebie i swojego działania jest umiejętność wyobrażania sobie dokładnego, plastycznego, bardzo szczegółowego swego zachowania. Musimy widzieć siebie jakby na ja kimś filmie, jak zachowujemy się tak, jak tego pragniemy i musimy ODNAWIAĆ w sobie PRAGNIENIA ZMIANY SIEBIE (Maltz, 1976, s. 75 – 88).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>