Spolaryzowanie siebie

Praca nad sobą pójdzie nam łatwiej, jeżeli potrafimy spojrzeć na siebie z dystansem, jeżeli potrafimy SPOLARYZOWAĆ SIEBIE, podzielić siebie na CZĘŚĆ RZĄDZĄCĄ I CZĘŚĆ RZĄDZONĄ. Ta rządząca nami część osobowości nazywana bywa silną wolą, silnym charakterem, silnym JA, dojrzałym obrazem siebie, rozumną częścią duszy, „naszą szlachetniejszą częścią”, sumieniem.

Ta „rządzona” część naszej osobowości nazywana bywa naszą „zwierzęcą” naturą, egoizmem i egocentryzmem, prymitywnymi popędami, niższymi uczuciami. Mówiąc o tej części osobowości mamy zazwyczaj na myśli nasze działania agresywne, zachowania prymitywne i prostackie, nie liczące się z dobrem społecznym i z dobrem innych, zachowania określane jako próżność, niewstrzemięźliwość, brak opanowania, brak odporności psychicznej, gnuśność, lenistwo, brak krytycyzmu wobec siebie, naiwność, przesadne pretensje i wymagania w stosunku do ludzi.

Spolaryzowanie siebie polega najogólniej biorąc na tym, aby uświadomić sobie, rozbudzić w sobie ową „lepszą” część naszej osobowości i spojrzeć przez jej pryzmat na tę część naszej osobowości, która powinna być kierowana, kontrolowana, sterowana.

Spolaryzowanie siebie polega na wyszukaniu w naszej osobowości tego, z czym chcemy walczyć, co chcemy kontrolować, co upośledza nasze życie i ogranicza rozwój naszych możliwości. U jednych będzie to lenistwo, gnuśność, próżność, nadmierne ambicje, u innych agresywność, złośliwość, twardość uczuć, egoizm. U jeszcze innych nieokreślona czu- łostkowość, niezdolność do decyzji, brak wytrwałości, wewnętrzne rozproszenie, lękliwość, niewiara w siebie, brak wszelkich ambicji.

Mówiąc jeszcze inaczej SPOLARYZOWANIE siebie polega na znalezieniu swego „WEWNĘTRZNEGO WROGA”, tego, co naprawdę psuje i upośledza jakość życia i sprawia, że ciągle drepczemy w miejscu i nie możemy się wyrwać z zaklętego kręgu własnych problemów i trudności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>