Stanisław Groff i jego doświadczenie

Terapia Janowa polega między innymi na stwarzaniu pacjentowi takich sytuacji, aby mógł robić to, co było zabronione we wczesnym dzieciństwie. Tego rodzaju doświadczenia aktywizują stare wyparte uczucia i rozładowują je.

Podobny proces przywoływania ‚starych wypartych uczuć zachodzi w procesie medytacji. Z tym, że w medytacji wyłaniają się one niejako spontanicznie, a zadanie uprawiającego medytacje polega na tym, aby rozpoznał te uczucia, nie bał się ich, przeżył je, aby udzielał im krótkotrwałej uwagi zarówno w samym procesie medytacji, jak również wtedy, kiedy będą go nachodziły w ciągu dnia. Również i wtedy nie należy się ich bać i wypierać ich (Schwäbisch, Siems, 1976, s. 86 – 94).

Janów zajmuje się także rozładowaniem urazu porodowego. Uraz porodowy zostawia w osobowości człowieka ślady tego rodzaju, że człowiek, w którego mózgu są „zapisane” przykre i przerażające doświadczenia związane z faktem narodzin, kurczowo trzyma się w życiu codziennym „pępowiny”, np. zbyt silnie przywiązuje się do czegoś, co sym bolizuje matkę, łono, pewność, oparcie, np. do rasy, państwa, pozycji społecznej, pieniędzy. Także intensywny lęk przed śmiercią można inter pretować jako pozostałości starego urazu porodowego (Schwäbisch, .Siems, 1976, s. 94 – 97).

Interesujące doświadczenia związane z dostępem do coraz głębszych warstw podświadomości przeprowadza pracujący w Kalifornii psychiatra czeskiego pochodzenia Stanisław Groff. Groff podaje pacjentom małe dawki LSD i wyzwala u nich obrazy i halucynacje pochodzące z najwcześniejszych okresów ich życia, a nawet z okresu prenatalnego, z okresu tuż przed porodem.

Po wyzwoleniu jakiegoś kluczowego obrazu z odległej przeszłości obraz ten jakby pociąga za sobą inne przeżycia z późniejszych okresów i w ten sposób następuje ich rozładowanie i uwolnienie pacjenta od dawnych urazów i stresów.

Zdaniem Groffa pierwotne albo kluczowe przeżycia człowieka z najwcześniejszego okresu życia, zwłaszcza z okresu tuż przed porodem i porodu, uczulają go na późniejsze sytuacje i sprawiają, że człowiek nabywa urazów psychicznych w tych sytuacjach, które wyzwalają „podobne” do tych kluczowych emocje lub są w jakiś sposób „podobne” do tych sytuacji, w których powstały pierwotne, „kluczowe” urazy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>