Stress i badania nad dziećmi

Ta uwaga odwiodła nas nieco od opisu poszczególnych eksperymentów. Przedstawiono dopiero jeden. Na drugi składały się zadania tworzące sytuację trudną typu przeciążenia (bądź obciążenia) intelektualnego. Uczniowie otrzymywali do rozwiązania serię 10 zadań matematycznych z „pogranicza możliwości badanych” i byli informowani, że zadania stanowią formę sprawdzenia przyswojonych wiadomości, a również – sprawności umysłowej. Trzecia sytuacja eksperymentalna zawierała typowe elementy społecznej ekspozycji jednostki i krytycznej oceny, co łącznie bywa często źródłem poczucia zagrożenia. Otóż każdy z badanych wygłaszał wiersz wobec kolegów oraz grupy osób dorosłych stanowiących komisję oceniającą. Recytacja była nagrywana na taśmę magnetofonową, co pozwalało na późniejsze porównanie poprawności reprodukcji wiersza publicznie i w warunkach nie- stressowych. Niezależnie od tego świadomość nagrywania recytacji stanowiła, jak można było sądzić, dodatkowy czynnik wzmagający trudność sytuacji stressowej. W przebiegu poszczególnych eksperymentów rejestrowano reakcje wegetatywne (m. in. skórno- -galwaniczną) oraz prowadzono obserwację behawioralnych wskaźników reakcji emocjonalnych.

Badaniami z zastosowaniem pierwszego eksperymentu objęto grupę 235 dzieci, drugiego – 113 i trzeciego – 181. W doborze dzieci (szkół poznańskich) zastosowano konsekwentnie technikę doboru warstwowego, a w ostatniej fazie – przypadkowego, tak że uzyskane wyniki można uważać za w pełni reprezentatywne dla dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym, a przynajmniej dla dzieci wielkomiejskich w tym przedziale wieku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>