STRUKTURA OSOBOWOŚCI

Struktura osobowości oznacza mniej więcej to samo, co budowa, organizacja, układ elementów osobowości. Elementami struktury osobowości mogą być od strony „formalnej” reakcje, schematy reagowania, cechy, typy, wymiary osobowości. Od strony „treści” mogą to być zdolności, emocje i uczucia, potrzeby i popędy, postawy, właściwości obrazu siebie, cechy charakteru, temperamentu, woli, parametry fizjologiczne organizmu.

Autor tej pracy ujmuje strukturę osobowości jako spoistą ORGANIZACJĘ, obejmującą CAŁOKSZTAŁT życia psychicznego jednostki, taką w której występują elementy: ROŻNE JAKOŚCIOWO (np. temperament, charakter, potrzeby, postawy, emocje), ZŁOŻONE, WEWNĘTRZNIE SPÓJNE, względnie TRWAŁE, określane jako SCHEMATY REAGOWANIA, CECHY, WYMIARY i TYPY. Elementy te mogą pozostawać ze sobą w związkach o charakterze DYNAMICZNM, KORELACJI, „PRZYCZYNOWYM”.

Pokrewnymi wyrażeniu „struktura osobowości” są zwroty językowe: „organizacja”, „wzór”, „system”, „konfiguracja”, „postać”. Strukturę osobowości można oceniać pod kątem jej złożoności, plastyczności, stabilności, stopnia scentralizowania, sztywności, integracji. Istnieje współcześnie kilkanaście różnych teorii, czy koncepcji struktury osobowości. Najbardziej znane są koncepcje psychoanalityczne, czynnikowe, typów, cech.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>