Symptomy czystego lęku

Przykładem reakcji „czystego lęku” jest wyznawanie własnych słabości i słabostek. Ujawnianie większej niż przeciętna podatności na przejmowanie się przeciwnościami życiowymi, ujawnianie mniejszego zaufania do własnych możliwości działania, ujawnianie zwiększonego krytycyzmu, posiadanie nielicznych przyjaciół. Inne objawy to zwiększona wrażliwość na kłopoty życiowe, ujawnianie większego pobudzenia emocjonalnego w słowach na bodźce nieemocjonalne, chętne posługiwanie się aforystycznymi powiedzeniami, posiadanie bardziej rygorystycznych niż inni poglądów etycznych (Cattell, 1966, s. 31).

Na podstawie statystycznych analiz wyników badań różnych grup reakcji lękowych i reakcji fizjologicznych towarzyszących lękom Cattell stwierdził, że z reakcjami składającymi się na tzw. czynnik czystego lęku są związane niektóre fizjologiczne reakcje organizmu, jak np.:

– wzrost ciśnienia krwi

– wzrost częstości uderzeń serca

– wzrost częstości oddychania

– wzrost podstawowej i bieżącej przemiany materii

– obniżenie elektrycznej oporności skóry

– wzrost wydzielania 17-OH ketosterydów

– obniżenie poziomu alkaliczności śliny

– obniżenie poziomu cholinesterazy w organizmie

– wzrost histidiny w moczu

– zmniejszenie stężenia moczu (Cattell, 1966, s. 33).

Cattell próbuje wyjaśniać ten związek w oparciu o badania innych autorów zajmujących się reakcjami fizjologicznymi organizmu człowieka w sytuacjach stresowych i stanach lęku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>