Technika budowania pozytywnego wyobrażenia o sobie

Maltz podaje interesujące spostrzeżenia ze swojej praktyki chirurga – specjalisty od operacji kosmetycznych. Zaobserwował on, że wielu ludzi, mających jakieś defekty urody, przeżywa poczucie mniejszej wartości i ma w związku z tym negatywny obraz siebie.

U większości ludzi po usunięciu poprzez operację kosmetyczną szpecącego defektu upływa czas mniej więcej trzech tygodni, zanim zmieni się ich obraz siebie na bardziej akceptujący siebie, bardziej pozytywny.

Ale istnieją też ludzie, u których po operacji usuwającej defekt czy po operacji kosmetycznej upiększającej NIE NASTĘPUJE zmiana obrazu siebie na lepsze. Nie poprawia się samopoczucie, nie pojawia się wiara we własne siły, nie pojawia się optymistyczne nastawienie do życia. Świadczyłoby to z jednej strony o tym, że obraz siebie jest organizacją bardzo trwałą i spoistą, a z drugiej strony, że zależy on od wielu doświadczeń, jakim człowiek poddawany jest jako dziecko. Te doświadczenia formują określone jakości obrazu siebie, których nie może zmienić nawet operacja upiększająca. Jest to także argument za tym, że po to, aby być szczęśliwym, trzeba zmieniać nie zewnętrzne okoliczności, a obraz siebie.

Jednym z ważnych elementów techniki budowania pozytywnego obrazu siebie jest PRZYPOMINANIE SOBIE, WYOBRAŻANIE NA NOWO, ROZPAMIĘTYWANIE sytuacji, w których odnieśliśmy sukces, uzyska- « liśmy powodzenie (Maltz, 1976, s. 9 – 16).

Potęga działania obrazu siebie wyraża się tym, że człowiek zachowuje się zgodnie z tym, jakie ma wyobrażenie o sobie i o świecie, IGNORUJĄC inne sposoby widzenia siebie i świata. Nieszczęściem człowieka jest, kiedy to mniemanie o sobie jest fałszywe, niezgodne z rzeczywistością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>