Trening pewności siebie cz. III

Trening powinien obejmować stopniowo sytuacje CORAZ TRUDNIEJSZE, tak jak to się dzieje w desentyzacji. W wypadku zmuszania podopiecznego do zachowania się pewnego siebie, do którego ten nie jest jeszcze przygotowany, może on nabyć jeszcze silniejszych zahamowań i lęków.

Aby dać czas potrzebny podopiecznemu na oswojenie się z zachowaniem modelowym i z tym, czego nauczył się z odgrywania ról, Morris radzi, aby spotkania mające na celu trening pewności siebie nie odbywały się częściej niż dwa razy tygodniowo.

Jeżeli podopieczny nie umie poradzić sobie z określoną sytuacją, budzi ona w nim silny lęk, unika on zachowań pewnych siebie, to można mu podać jedną z technik zwalczania lęku, a mianowicie zastosować trening DESENTYZACJI. Odczula się podopiecznego na lęki w określonych sytuacjach, potem uczy go się zachowania modelowego odgrywa on rolę człowieka pewnego siebie w tej poddanej desentyzacji sytuacji i wypróbowuje się w realnych sytuacjach życiowych.

Należy ćwiczyć takie zachowania pewne siebie, które nie zaszkodziłyby podopiecznemu w sytuacjach jego codziennego życia i nie pogorszyłyby biegu jego życiowych spraw. Trening pewności siebie może obejmować różne grupy zachowań. Od zachowań w miejscach publicznych, w miejscach pracy zawodowej do zachowań związanych z życiem rodzinnym, np. odnoszenie się do własnej żony, krewnych, dzieci, znoszenie nacisków, żądań osób bliskich, reagowanie na ich zachowania itp.

Trening pewności siebie obejmuje także ćwiczenia mające na celu umiejętność ekspresji własnych uczuć, takich, których podopieczny boi się, wstydzi ujawniać lub nie umie tego robić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>