Trening pewności siebie

W treningu pewności siebie reakcje niepewności ZOSTAJĄ ZAMIENIANE, PRZEWARUNKOWYWANE – na REAKCJE PEWNOŚCI SIEBIE i towarzyszące im uczucia zaufania do siebie, dumy z siebie, akceptacji swojego zachowania.

Trening pewności siebie prowadzony za pomocą terapeuty obejmuje z reguły 3 grupy zabiegów: odgrywanie roli człowieka pewnego siebie, naśladowanie modelowego zachowania człowieka pewnego siebie, nagradzanie zachowania pewnego siebie.

Trening pewności siebie rozpoczyna się od dokładnego wywiadu, w którym podopieczny opisuje typowe sytuacje, które sprawiają mu kłopoty, w których czuje się niepewnie, które budzą lęk lub psują stosunki z ludźmi.

Następnie wspólnie z terapeutą ustalają typowe ciągi takich sytuacji i podobnie jak to się dzieje w terapii desentyzacji, ustalają hierarchię typowych sytuacji, w których podopieczny zachowuje się niepewnie i w sposób zahamowany.

Po ustaleniu hierarchii sytuacji, w których podopieczny zachowuje się w sposób niepewny siebie i zahamowany – przystępuje się do właściwego treningu. Terapeuta udziela wskazówek, jak zachować się w „najłatwiejszej” z opisywanych sytuacji, a podopieczny „odgrywa” to zachowanie wobec terapeuty. Terapeuta odgrywa z kolei jedną z osób, wobec których podopieczny zachowuje się w sposób zahamowany i niepewny siebie, np. szefa, kelnera, jakąś osobę znaczącą, z którą trzeba coś omówić, itp.

Terapeuta koryguje zachowanie podopiecznego, w tej jednej określonej sytuacji, aż stanie się ono zupełnie poprawne, tzn. podopieczny będzie zachowywał się tak, jak w tej sytuacji zachowałby się człowiek pewny siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>