UMIEJĘTNOŚĆ OBNAŻANIA POZORNYCH WARTOŚCI CZ. II

„Często przypominaj sobie tych, którzy z jakiegoś powodu zbytnio się unosili i tych, którzy do najwyższego doszli stopnia czy to sławy czy nieszczęść, czy nieprzyjaźni, czy jakichkolwiek losów. Następnie zadaj sobie pytanie: Gdzie też to wszystko teraz? – Dym, popiół, baśń albo nawet już i baśnią nie jest.” (Marek Aureliusz, 1948, s. 223).

„Gdym był chory – opowiada Epikur – nie rozmawiałem o cierpieniach ciała i nie rozprawiałem o niczym takim – mówi – z tymi, którzy mię odwiedzali. Ale zajmowałem się – jak poprzednio – zasadami przyrody i tym mianowicie, jak się to dzieje, że umysł, który odczuwa wrażenia cielesne, przecież pozostaje spokojny i swoiste swe dobro utrzymuje nietknięte. I nie dawałem – opowiada – sposobności lekarzom do nadymania się, że coś robią, alem żył dobrze i pięknie. To rób, co i on, w chorobie i innym utrapieniu. Jest to bowiem wspólną zasadą wszystkich szkół filozoficznych: Nie sprzeniewierzać się filozoficznemu na świat poglądowi w jakiejkolwiek przygodzie, nie plotkować z ludźmi niewykształconymi i nie znającymi tajników przyrody, a zająć się pracą bieżącą i środkami, które ją ułatwiają.” (Marek Aureliusz, 1948, s. 183).

„Nadeptany robak kurczy się. Tak wskazuje rozsądek. Zmniejsza tem prawdopodobieństwo, iż zostanie nadeptany powtórnie. W języku morału: p o k o r a.” (Nietzsche, 1910, s. 10).

„Mędrcy po wszystkie czasy jednako sądzili o życiu: iż nic nie warte … Zawsze i wszędzie rozlegał się z ust ich ten sam okrzyk – okrzyk pełen wątpienia, pełen melancholii, pełen znużenia życiem, pełen oporu przeciwko życiu. Nawet Sokrates, umierając, powiedział: „żyć – znaczy to długo chorować: lekarzowi Asklepiosowi winien jestem koguta”.” (Nietzsche, 1910, s. 13).

„Gdy czuje się potrzebę obwołania rozumu tyranem, jak to uczynił Sokrates, to niemałe musi zagrażać niebezpieczeństwo, iż coś innego stanie się tyranem.” (Nietzsche, 1910, s. 19).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>