Wyobrażanie siebie działającego w pozytywnych sytuacjach życiowych

Zmienianie programu funkcjonowania własnej osobowości następuje przez wbudowywanie w obraz samego siebie określonych wyobrażeń i wzorów funkcjonowania oraz poprzez ich „blokowanie”.

Jeżeli ,.wewnętrzne oblicze” człowieka, jego obraz siebie, jego mniemanie o sobie ma na sobie jakieś „blizny”, jest zniekształcone, rozbite pełne nienawiści lub poczucia mniejszej wartości, to nie pomoże takiemu człowiekowi żadna kosmetyczna operacja i dalej pozostaje on pełen nienawiści do ludzi, wewnętrznie rozbity, pełen nie zabliźnionych ran. Fakt ten pokazuje, jak ważną rzeczą jest odpowiednio ukształtowany obraz siebie. Jest to, jak pisze Maltz, prawdziwy klucz do osobowości człowieka, klucz do sterowania jego zachowaniem (Maltz, 1976, s. 9-10, 22 – 24, 47 – 48).

Cała tajemnica budowania pozytywnego obrazu siebie polega na cierpliwym ĆWICZENIU SIĘ W WYOBRAŻANIU SIEBIE DZIAŁAJĄCEGO POZYTYWNIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH. Razem z tymi ćwiczeniami powinno iść w parze jakieś konkretne działanie, rozpoczęte dla rozwoju własnej osobowości i poprawy swego losu. Dopiero takie praktyki pozwolą po pewnym czasie ujrzeć nas ,,od wewnątrz” w nowym świetle, nabyć nowe uczucia, nowe nastawienia wobec samego siebie i zmienić na bardziej pozytywny nasz obraz siebie.

Odbywa się to przez usuwanie ze świadomości ujemnych ocen siebie, pesymistycznych myśli, przygnębiających obrazów własnych możliwości, przez „odhipnotyzowanie” siebie z myśli o własnej niemożności, nieudolności, mniejszej wartości oraz poprzez wbudowywanie w swoją wyobraźnię obrazów własnego działania, takiego jakie ono powinno być.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>