Zabiegi proponowane przez Maltza

Na ogół sądzi się, że akceptacja siebie oznacza pogodzenie się ae swoimi brakami i wadami. Taki rodzaj akceptacji siebie miałby każdy, leń, nieuk czy człowiek, który robi drobne świństwa. Ludzie ci „akceptują” siebie, godzą się ze swoim postępowaniem.

Prawdziwa akceptacja siebie oznacza godzenie się z tym, że człowiek nie ma tego, co cenią inni, np. majątku, urody, zdrowia, a mimo tego jest przekonany, że z tym, co ma, może żyć pożytecznie i być szczęśliwy. Prawdziwa akceptacja siebie oznacza godzenie się z własnymi ograniczeniami i jak najlepsze gospodarowanie tym, co człowiek ma, a to oznacza pracę nad własnym rozwojem i determinację do przezwyciężania wszystkiego tego, co rozwój własnej osobowości hamuje.

W rozdziale tym czytelnik zapoznał się ze sposobami budowania pozytywnego obrazu siebie i zmieniania negatywnego mniemania o sobie opartymi na technikach autosugestii. Są to zarówno techniki autosugestii bezpośredniej, jak i techniki autosugestii pośredniej, na jakich oparta jest metoda „psychocybernetyki” Maltza.

Stosowanie techniki autosugestii wymaga nabycia umiejętności wprowadzenia siebie w stan relaksu. Wydaje się, że stosunkowo najprostszą metodą, która uczy wprowadzania się w stan relaksu, jest metoda relaksacji Jacobsona w modyfikacji Morrisa, opisana w jednym z poprzednich rozdziałów.

Budowanie pozytywnego obrazu siebie powinno zaczynać się od nabycia umiejętności wprowadzania siebie w stan relaksu. Oparta na autosugestii technika budowania obrazu siebie proponowana przez Maltza obejmuje obok autosugestii szereg innych zabiegów. Najważniejsze z nich to:

– zdawanie sobie sprawy z ważnej roli, jaką odgrywa obraz siebie w strukturze osobowości i działaniu człowieka,

– zdawanie sobie sprawy z ważniejszych prawidłowości funkcjonowania obrazu siebie,

– wprowadzanie siebie w stan relaksu i wyobrażanie sobie siebie działającego w sposób dojrzały, optymalny, skuteczny,

– łączenie obrazów optymalnego, skutecznego własnego działania z pozytywnymi uczuciami: radości, pogody, dumy,

– częste żywe i dokładne przypominanie sobie przyjemnych przeżyć i zdarzeń oraz własnych działań, w których wykazaliśmy odwagę, determinację, powściąg, przezorność, w których dopisało nam powodzenie i szczęście,

– stopowanie i usuwanie z centrum uwagi przykrych przygnębiających myśli, pesymistycznych nastawień wobec siebie i świata,

– wzbudzanie wiary w siebie, optymizmu, zaufania do siebie,

– wykonywanie równolegle z tymi ćwiczeniami jakiejś konkretnej pracy służącej doraźnej poprawie swojego losu,

– odhipnotyzowanie siebie od fałszywych wyobrażeń o sobie: od myśli o własnej nieudolności, niemożności, mniejszej wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>