Zwalczanie lęku i niepokoju

Współcześni psychologowie i fizjolodzy zajmujący się problematyką lęku wyróżniają ponad OSIEMSET różnych reakcji uważanych za lękowe lub wspomagające lęk. Nie istnieje jakaś jedna powszechnie przyjmowana „koncepcja” lęku, wyróżniająca określone grupy symptomów i wyjaśniająca ich genezę i rozwój.

Dzieje się tak głównie dlatego, że wraz z rozwojem psychologii, fizjologii, socjologii, psychiatrii, poznajemy wciąż nowe sytuacje lękotwórcze i mechanizmy wywiązywania się lęku. Różnorodność poglądów na lęk tłumaczy się także tym, że każdy badacz zajmujący się tym problemem rozpatruje lęk z nieco innego punktu widzenia lub że interesują go nieco inne aspekty lęku. Jednego będzie interesował fizjologiczny mechanizm wyzwalania się reakcji lękowych, innego – czynniki kulturowe i sytuacje społeczne działające lękotwór- czo. Ktoś będzie badać typowe sądy i powiedzenia ludzi lękliwych, inny – ich oczekiwania, sposoby rozwiązywania trudności życiowych.

Większość badaczy jest zgodna co do tego, że lęk jest rodzajem niecelowej reakcji mobilizacyjnej organizmu pojawiającej się nie na widok realnego niebezpieczeństwa, ale spowodowanej naszymi myślami, wyobrażeniami, sądami oraz sądami i słowami innych ludzi.

Jako reakcja mobilizacyjna lęk wzmaga nasilenie wielu fizjologicznych procesów naszego organizmu, uaktywnia wiele grup mięśni – stąd wielka różnorodność objawów fizjologicznych lęku: np. pocenie się, drżenie, biegunki, wzrost czujności, napięcie mięśni trzewnych, napięcie mięśni wewnątrz klatki piersiowej, napięcie mięśni czepca, usztywnienie niektórych mięśni szkieletowych. Wszystko to aparat psychiczny człowieka rejestruje jako specyficzne bóle, np. w klatce piersiowej, brzuchu, jako nudności, mdłości, bóle głowy, złe samopoczucie, jako usztywnię- nie mięśni, „napięcie mięśni”. Odczuwanie tych fizjologicznych reakcji własnego organizmu prowadzi do wywiązywania się dodatkowych reakcji: „przykrości”, niecierpliwości, przygnębienia, utraty nadziei, poczucia izolacji, beznadziejności, bezradności.

Wszystkie te symptomy razem wzięte tworzą grupy reakcji lękowych. Jeżeli chcemy własny lęk zwalczać, musimy poznać jak najwięcej jego symptomów, czyli musimy poznać różne poglądy na temat reakcji lękowych. Dlatego w rozdziale tym zamieściliśmy charakterystyki częściej opisywanych reakcji lękowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>