Zwalczanie lęku metodą desentyzacji

Jedną z najbardziej znanych i skutecznych technik przeciwdziałania reakcjom lękowym jest technika zwalczania lęku metodą DESENTYZACJI, ODCZULANIA. Jest to technika przeciwdziałania reakcjom lękowym, polegająca na zastępowaniu reakcji lękowych reakcjami relaksu i odprężenia. Technika zwalczania lęku metodą desentyzacji obejmuje 3 grupy zabiegów:

– 1. Ustalenie, jakie lęki i niepokoje występują najczęściej, ustalenie hierarchii tych lęków, względnie hierarchii sytuacji, w których najczęściej lęki pojawiają się.

– 2. Wyuczenie się umiejętności odprężania, relaksu i stosowania reakcji relaksu – zamiast reakcji lęku na określony bodziec działający z wewnątrz (z wyobraźni) bądź z zewnątrz (działanie bodźców jakiejś określonej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje).

– 3. Systematyczne wyobrażanie sobie sytuacji lękowych i zastępowanie reakcji lękowych reakcjami odprężenia.

Wolpe pierwszy zaczął stosować metodę desentyzacji w sposób systematyczny jako metodę redukcji reakcji lękowo-neurotycznych. Autor „Praktyki terapii behawioralnej” pisze, że na pomysł ten naprowadziły go przeprowadzane przez niego w latach czterdziestych doświadczenia z wyzwalaniem lęku u kotów w sytuacji laboratoryjnej. Wolpe zauważył, że kiedy koty przeżywały silne lęki, nie chciały jeść. Natomiast kiedy lęk był umiarkowany, to wtedy jadły, a co więcej, czynność jedzenia doprowadzała do redukcji lęku. Wolpe zastanowił się, czyby nie dało się zastosować podobnej techniki do redukcji lęku u ludzi.

Już wcześniej, w latach 1945 – 1947, Wolpe zajmował się wzmacnianiem u pacjentów lękowo-neurotycznych poczucia pewności siebie i dostrzegł, że brak poczucia pewności związany ze starymi lękowymi urazami nie poddawał się psychoterapii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>